0044 207 023 9281
cards

SLÄKTSKAPSTEST - SVERIGE - Syster med syster


Y chromosome DNA testing - Brothers testing for the same father

Det finns två huvudmöjligheter för ett syster-med-syster-test.

1. Kromosomtest. SEK 3143 (349 €) för två personer (SEK 892 / 99 € för varje ytterligare person)


Y-kromosomtestet används för att ta reda på om två eller fler personer av kvinnligt kön med olika mödrar har samma biologiske far. För att veta om de också har samma mor, måste det kompletta testet syster-med-syster göras.

X-kromosomtestet är ett ekonomiskt val med en hög precisionsgrad (99,9%+). Tänk dig två personer av kvinnligt kön som ska utsättas till testen. Om resultaten visar att de INTE har samma biologiske far, kan det finnas en möjlighet att var och en av de riktiga biologiska fädrarna är besläktade med den andra genom en andra släktskapsgrad? (t.ex.: De kan vara bröder, kusiner eller ha någon annan sorts släktskap).

Om svaret blir NEJ, då är X-kromosontestet det bästa valet. Alla män har en X-kromosom som går från far till dotter, och kvinnor har två X-kromosomer. Således en far och sina tre döttrar ska ha åtminstone en X kromosom gemensam (X:et från deras far).

2. Komplett test syster-med-syster. SEK 3738 (415 €) för 2 personer (SEK 892 / 99 € för varje ytterligare person)


I fall två eller flera systrar vill bli testade och har olika fädrar som kan ha samma släktskapsgrad, eller om två testade personer har samma mor, måste isåfall det kompletta testet användas.

Detta testet undersöker ett stort antal DNA-ytor. Det kompletta testet mellan systrarna uppvisar olika mängder av delat DNA. Testet analyserar flera DNA-delar, och då värderas vilken släktskapsgrad systrarna har.

Om moderns DNA-prov (av en eller två systrar) finns, så reduceras testets pris, eftersom man snabbare kan fastställa släktskapsgraden med hjälp av detta.


Viktigt: All kommunikation via e-post, telefon, chatt eller post (inklusive insamling kit, resultat och ytterligare rapporter av resultat) kommer att ske på engelska, franska och spanska. Betalning skall ske i euro.