0044 207 023 9281
cards

SLÄKTSKAPSTEST - SVERIGE - Bror med syster


Y chromosome DNA testing - Brothers testing for the same father

Komplett test mellan bror och syster. SEK 3738 (415 €) för 2 personer (SEK 892 / 99 € för varje ytterligare person)

Detta testet undersöker ett stort antal DNA-ytor. Det är DNA-ytornas delade mängd mellan de analyserade personer som avgör om de är syskon eller halvsyskon. Det kompletta testet mellan syskonen analyserar flera av DNA:ets delar och värderar deras släktskap.

Om moderns DNA-prov (av en eller två syskon) finns, så reduceras testets pris, eftersom man snabbare kan fastställa släktskapsgraden med hjälp av detta.


Viktigt: All kommunikation via e-post, telefon, chatt eller post (inklusive insamling kit, resultat och ytterligare rapporter av resultat) kommer att ske på engelska, franska och spanska. Betalning skall ske i euro