0044 207 023 9281
cards

SLÄKTSKAPSTEST - SVERIGEDetta test beror på hur många personer som är inblandade och deras släktskapsgrad
(t.ex.: bror med bror, farbror med syskonbarn, osv.), detta test är möjligt att göra för att bekräfta biologiskt släktskap. För vidare hjälp eller för att samtala online med oss:
klicka här.

För att få mer information - klicka på önskat test