0044 207 023 9281
cards

SLÄKTSKAPSTEST - SVERIGE - Far-/morföräldrar med barnbarn


Y chromosome DNA testing - Brothers testing for the same father

Det finns två huvudmöjligheter för ett far-/morförälder-med-barnbarn-test. Vi gör detta testet med en precisionsgrad av 99%, således kan några tester bara utföras med vissa släktingars DNA-prov. Tabellen nedan visar några prisexempel.


Test mellan barnbarn och farföräldrar
Kostnad
Måste finnas
Bättre med
 
Farfar-och-barnbarn (pojke) (Y-kromosomtest)*
SEK 2693
(299 €)
--
--
Farfar-och-barnbarn (flicka)
SEK 3738
(415 €)
Farfar eller Mor
Båda Farmor och Mor
Farmor-med-barnbarn (pojke)
SEK 3738
(415 €)
Farfar eller Mor
Båda Farfar och Mor
Farmor-med-barnbarn (flicka) (X-kromosomtest)*
SEK 3143
(349 €)
--
Mor

*Om Y-kromosomtesten:
Y-kromosomtesten används för att få reda på om två eller fler personer av manligt kön har samma biologiske far. För att veta om de har också samma mor, måste det kompletta testet bror-med-bror göras.

Testet är ett ekonomiskt val, med stor precisionsgrad (99,9%+). Tänk dig två personer av manligt kön, som ska testas. Om resultaten visar att de INTE har samma biologiske far, kan det då finnas en möjlighet att var och en av de riktiga biologiska fädrarna är besläktade med den andra genom en andra släktskapsgrad? (t.ex.: Kan de vara bröder, kusiner eller har andra sorters släktskapstyp?).

Om svaret är nej, är Y-kromosomtestet det bästa valet. Alla män har en Y-kromosom som går från far till son, kvinnor har inte Y-kromosomen i sitt DNA. Således, en far och sina tre söner ska ha samma Y kromosom i DNA:et.

*Om X-kromosomtestet: 
Y-kromosomtestet används för att avgöra om två eller fler personer av kvinnligt kön med olika mödrar har samma biologiske far. För att veta om de har också samma mor, måste det kompletta testet av syster-med-syster göras.

X-kromosomtestet är ett ekonomiskt val, med en hög precisionsgrad (99,9%+). Tänk dig två personer av kvinnligt kön, som ska testas. Om resultaten visar att de INTE har samma biologiske far, kan det då finnas en möjlighet att var och en av de riktiga biologiska fädrarna är besläktade med den andra genom en andra släktskapsgrad? (t.ex.: Kan de vara systrar, kusiner eller har andra sorters släktskapstyp?).

Om svaret är NEJ, är X-kromosomtestet det bästa valet. Alla män har en X-kromosom som går från far till dotter och kvinnor har två X-kromosomer. Således, en far och sina tre döttrar ska ha åtminstone en X-kromosom gemensam (X:et från deras far).

Viktigt: All kommunikation via e-post, telefon, chatt eller post (inklusive insamling kit, resultat och ytterligare rapporter av resultat) kommer att ske på engelska, franska och spanska. Betalning skall ske i euro.