0044 207 023 9281
cards

PROCEDUR FÖR VARUPROV PLOCKNING GENOM MUNMETODI den ovannämda fall, av personer med tunnt eller grått hår, eller som inte har synlig rot, vi rekommenderar användningen av munmetoden. Det är inte nödvändigt att alla ska använda samma metod, DNA är samma i vilken som helst kroppscell.

1. Identifiera packningens etikett som har borsten, med namnet till den som ska testas.

2. Med rena händer, ta ut den från förpackningen. Rör INTE borstens ända.

3. Gnid borsten mjukt i kindens inre sida för cirka 6 sekunder. Med andvändningen av samma borste, upprepa samma procedur på den andra kinden.

Viktig: Var vänlig och bli uppmärksam för att göra mjuka rörelse, särskilt när det handlar om små barn, eftersom borsten har i sin inre en ytterst liten metalldel.

4. Sätt omedelbart borsten i plastförpackningen.

Not: Det är inte nödvändigt att använda samma sorts varuprov till olika personer, eftersom DNA är samma i varje kroppscell.