0044 207 023 9281
cards

SLÄKTSKAPSTEST - SVERIGE - Bror med bror


Y chromosome DNA testing - Brothers testing for the same father

Det finns två huvudmöjligheter för ett bror med bror-test.

1. Y-Kromosomtest.SEK 2693 (299 €) för 2 två personer (SEK 892 / 99 € för varje ytterligare person)


Y-kromosomtestet används för att få reda på om två eller fler personer av manligt kön har samma biologiske fader. För att veta om de har också samma mor, måste det kompletta testet "bror-med-bror" göras.

Y-kromosomtestet är ett ekonomiskt val, men fortfarande med stor precisionsgrad (99,9%+). Tänk dig att två personer av manligt kön, ska testas. Om resultaten visar att de INTE har samma biologiske far, kan du utesluta att var och en av de riktiga biologiska fädrarna är besläktade med varandra genom andra släktskapsgraden? (t.ex.: De kan vara bröder, kusiner eller har andra sorters släktskapstyper).

Om svaret är nej är Y-kromosomtestet det bästa valet. Alla män har en Y-kromosom, som går från far till son, kvinnor har inte Y-kromosomen i sitt DNA. Således, en far och sina tre söner ska ha samma Y-kromosom i sitt DNA.

2. Komplett test för bror med bror. SEK 3738 (415 €) för två personer (SEK 892 / 99 € för varje ytterligare person)


I fall två eller flera bröder vill bli testade och har olika fädrar som skulle kunna ha samma släktskapsgrad, eller om två testade personer har samma mor, måste ett komplett test mellan bröderna göras.

Det testet undersöker ett stort antal DNA-ytor. Det kompletta testet mellan bröderna uppvisar olika mängder av delat DNA. Det testet analyserar flera DNA-delar, och då värderas det vilken släktskapsgrad som de testade har.

Om moderns DNA-prov (från en eller två bröder) finns, så reduceras testets pris, eftersom man snabbare kan fastställa släktskapsgraden med hjälp av detta.


Viktigt: All kommunikation via e-post, telefon, chatt eller post (inklusive insamling kit, resultat och ytterligare rapporter av resultat) kommer att ske på engelska, franska och spanska. Betalning skall ske i euro.